===================================================

swot


تولید قطعات پلاستیکی plastic injection

نقاط ضعف : دستگاه ها در مدت زمان تولید نمیتوانند خاموش شوند // دقت فوق العاده ای در زمان نصب قالبها بروی دستگاه باید اعمال شود .

نقاط قوت : نصب و تولید هر قطعه ای توسط دستگاه //  بروز کردن دستگاه با تعویض چند قطعه .

فرصت ها : همکاری با بیشتر سازمانها شرکتها بدلیل انعطاف پذیری این شغل .

تهدید ها : خطرناک بودن کار با دستگاه تزریق پلاستیک // احتمال انفجار یا خرابی دستگاه اگر اپراتور متخصص نباشد


===================================================