==================================


بازارگردی :


موبایل جی3 سامسونگ (بررسی قیمت در چهار


 فروشگاه)
1)   585000 (نمایندگی تهران)

2)   497000 (موبوتک)

3)   495000 (اسمارت)

4)   537000 (آمیتیس)


===============================